Backup program

Dessa program är förs och främst avsedda för att säkerhetskopiera hela systemet eller enskilda mappar. Många av dessa program innehåller en hel del andra avancerade funktionen för att underlätta din vardag. Och vid ett senare tillfälle när hårddisken kraschat Så kan du återställa hela systemet till en ny hårddisk.

Acronis True Image

Likt dom andra programmen här så är detta en komplett backup system för din dator, med en hel del avancerade alternativ, som t.ex. radera hårdiskar, rapporter med e-post om avslutade backuper och hårdisk avbildnings verktyg med mera. Men konfiguration är inte lika användare vänlig som de andra programmen.

hämta här

Clonezilla

Detta program liknar Symantec Ghost Corporate Edition men är ett Open Source projekt (Öppen källkods projekt) för Linux och Windows, som klarar fler än 40 datorer samtidigt.

hämta här

Genie Backup Manager Home

Detta är också ett komplett backup system och som de andra backup programmen kan du ta backuper på hela systemet, enskilda kataloger och visa filer eller också en vis typ av filer som exempel filmer, musik och dokument. Backup och åter ställning av systemet är enkelt med guiden. Programmen har också en hel del avancerade inställningar vana användaren.

hämta här

Macrium Reflect

Likt dom andra programmen här så är detta en komplett backup system för din dator. Det finns också en gratis version som för att göra en spegelfil av hårddisk. Att  återställa en hårddisk tar cirka 5 – 10 minuter. Jag kan rekommendera denna, har använt den i flera år.  

hämta här

Norton Online Backup 25GB

Detta programmet är en nykomling i nortons familj. Och är ett rent backup program med många alternativ men de går inte att ta utföra en systembackup, till detta får du använda ditt systems inbyggda verktyg. Men det är enkelt att använda med automatisk backup och åtkomst från var som helst och när som helst.

hämta här

Redo Backup and Recovery

Detta program liknar Norton Ghost men är ett Open Source projekt (Öppen källkods projekt) i Linux som fungerar till Windows. Som gör säkerhetskopiering och återställning är så enkelt att vem som helst kan använda den. Även om hårddisken kraschar eller blir helt raderad av ett virus, så kan du ha ett helt funktionella system tillbaka igång på så lite som 10 minuter.

hämta här

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account